Anhörigstöd

Är du anhörig till någon som är sjuk eller funktionshindrad? Vi vet att det kan vara både fysiskt och psykiskt ansträngande. Om du som anhörig inte har tillräcklig kunskap och ordentligt stöd kan en sådan situation riskera din egen hälsa. Vi erbjuder därför ett så kallat anhörigstöd.

Vi har ett anhörigstöd som fokuserar på dig som individ och vi uppmärksammar din unika situation. För att få hjälp av Höörs kommuns anhörigstöd måste du vara minst 18 år och ha en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionshinder.

Vårt anhörigstöd är kostnadsfritt.

Enskilt samtal

Vi kan erbjuda samtal som är informativa, motiverande, stödjande och vägledande. Samtalen kan hållas hos anhörigsamordnaren, via hembesök eller per telefon. Du kan i lugn och ro berätta om din situation så kan sen tillsammans hitta lämpliga vägar så att du kan hantera din vardag med ny kraft.

Anhörigsamordnaren ger dig också information om vilka stöd eller vårdinsatser ni kan vara berättigade till. Är de insatserna aktuella för dig och din närstående så krävs ett beslut från kommunens biståndshandläggare. Vi kan erbjuda enskilt samtal vid 3 tillfällen.

Samtalsgrupp

Din erfarenheten som anhörig är värdefullt att dela. I en samtalsgrupp får du som anhörig under förtroende och tystnadslöfte dela din och ta del av andras upplevelser.

Resan gör vi tillsammans och stödjer varandra utifrån vår egen unika situation och förmåga. Genom ett bemötande utifrån förståelse, empati och omtänksamhet för varandra blir vi bekräftade och det uppstår en väldigt fin gemenskap som gör att du som deltagare lämnar träffarna med ny energi.  

Kommunens anhörigsamordnare fungerar som samtalsledare och bistår med kunskap och erfarenhet till att hantera känslomässiga utmaningar. 

Just nu kan du göra en intresseanmäla till att vara med i samtalsgruppen.

Anhöriginformation

Vi bjuder in olika personer som berättar om vad kommun och landsting har att erbjuda dig och din närstående. Denna information får du under ett antal fristående informationstillfällen med efterföljande samtalsforum, eller i cirkelform utifrån behov.

Evenemang

Vi samordnar också utflykter tillsammans med Röda korset varje år och erbjuder olika föreläsningar med teman som är tänkta att stärka dig som anhörig. Dessa aktiviteter riktar sig till anhöriga som har en närstående inom äldreomsorgen eller inom omsorg om funktionshinder i Höörs kommun.

Frivilligorganisationer

Röda korset är en viktig samarbetspartner för oss i vår verksamhet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.