Samtalsgrupp för anhöriga

Är du anhörig till någon närstående, som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionsnedsättning? Ibland kan du som anhörig uppleva din situation som fysiskt, emotionellt, mentalt, socialt påfrestande. Andra anhöriga delar vanligtvis en liknande erfarenhet av hur det är att leva med en närstående i behov av stöd och omsorg. Skillnaden kan vara i vilken mån man besitter förmågan att hantera sin situation utifrån inre och yttre resurser. Önskar du få information, vägledning och verktyg för att möta och hantera dessa utmaningar? Då kan en samtalsgrupp vara något för dig.

Vad innebär det att delta i en samtalsgrupp för anhöriga?
Den erfarenhet du har som anhörig är väldigt värdefull att dela. I en samtalsgrupp får du som anhörig under förtroende och tystnadslöfte, dela din upplevelse för att skapa utrymme till reflektion, förändrat perspektiv och på så vis börja din resa tillbaka mot ett bättre mående. Resan gör vi tillsammans och stödjer varandra utifrån vår egen unika situation och förmåga. Genom ett bemötande utifrån förståelse, empati och omtänksamhet för varandra blir vi bekräftade och det uppstår en väldigt fin gemenskap som gör att du som deltagare lämnar träffarna med ny energi.

Kommunens anhörigsamordnare fungerar som samtalsledare och bistår med sin kunskap eller erfarenhet för att förmedla verktyg till att hantera känslomässiga utmaningar.

Preliminär tid: tisdagar alt. onsdagar, kl.13-15
Plats: Kungshällan Lilla Torg 1, Höör

Gör din intresseanmälan snarast möjligt till anhörigsamordnare Johan Persson, 0413-284 57 eller johan.persson@hoor.se. Observera! Max 8 deltagare per grupp.

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!
Johan Persson, anhörigsamordnare

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.