Budget- och skuldrådgivning

Har du en trasslig ekonomi kan du få hjälp att reda ut den av kommunens budget- och skuldrådgivare.

Enligt skuldsaneringslagen ska alla kommuner i Sverige lämna råd och anvisningar till skuldsatta personer. Rådgivningen är kostnadsfri för invånare i Höörs kommun. På det första mötet med budgetrådgivaren är det bra om du förberett dig genom att ta med så mycket uppgifter som möjligt om dina lån och skulder.

Budgetrådgivning

Genom budgetrådgivning kan du få hjälp med att gå igenom din ekonomi, göra en budget samt få tips och råd på vad du kan göra för att få en förändring.

Skuldsanering

Har det gått så långt att du inte längre kan betala dina skulder kan du söka skuldsanering. Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar kan befrias från skyldigheten att betala skulderna helt eller delvis. Syftet med skuldsanering är att svårt skuldsatta personer ska få möjlighet att lösa sina ekonomiska problem samt att borgenärerna ska få tillbaka så mycket som den skuldsatte kan betala.

Skuldsanering ansöker den skuldsatta om hos Kronofogdemyndigheten. Du kan även själv försöka nå en frivillig överenskommelse med sina fordringsägare. Budgetrådgivaren kan hjälpa dig både med att ansöka om skuldsanering eller med förslag till frivilliga uppgörelser med fordringsägarna.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.