Familjerådslag

Vad är ett familjerådslag?

Ett familjerådslag är ett möte där du eller familjen samlar viktiga personer, närstående såväl som professionella, runt dig för att lösa ett problem och planera för framtiden.

Min oro har delvis släppt nu när jag vet mer om min sons bekymmer och att det finns många som vill stötta honom, mamma till vuxen son.

När kan familjerådslag användas?

Familjerådslag används till exempel vid;

 • äldre i behov av stöd
 • barn eller ungdomar som far illa
 • familjer i behov av stöd
 • personer med missbruk
 • i samband med institutionsplacering
 • runt skolsituationen
 • förändrade livssituationer
 • hemlöshet
 • psykisk ohälsa.

Hur går ett familjerådslag till?

En opartisk samordnare hjälper till att organisera mötet så att det blir så konstruktivt som möjligt. Strukturen är viktig och alla får uttrycka sin mening. Mötets syfte är att alla ska kunna fokusera på rådslagets huvudperson och kunna blicka framåt. Samordnaren träffar alla som ska vara med på familjerådslaget inför mötet och förbereder dem.

Vem deltar i familjerådslaget?

Det är ”huvudpersonen eller huvudpersonerna” som bestämmer vilka som ska bjudas in.
Vanligtvis deltar:

 • huvudpersonen eller huvudpersonerna
 • familj och anhöriga
 • vänner
 • grannar
 • arbetskamrater
 • andra som har betydelse för huvudpersonen
 • initiativtagare (den som föreslår familjerådslaget)
 • informatör (professionella som ger
  information till nätverket)
 • samordnaren

Samordnarens roll?

Samordnaren är opartisk och ej knuten till socialtjänsten. Det är samordnaren som tillsammans med huvudperson ta fram vilka som ska delta i rådslaget. Samordnarens roll är att informera samtliga berörda vad ett familjerådslag är, se till att utse ett eventuell stödperson och ordfördelare och tar hand om det praktiska genomförandet.

Vad händer under familjerådslaget?

Mötet delas upp i tre delar:

 1.  Informatörer och initiativtagare ger sin bild av det som är viktigt för nätverket att veta. Därefter lämnar initiativtagare, informatörer och samordnare nätverket.
 2. Nätverket resonerar sig fram till lösningar som skrivs ner i en handlingsplan.
 3. Nätverket presenterar handlingsplanen för initiativtagaren som antingen kan svara direkt eller återkomma med ett svar på de punkter som berör de professionella.

När ska uppföljning ske?

 • Nätverket beslutar om när uppföljning ska ske.
 • Nätverket går igenom handlingsplanen för att se vad som har fungerat.
 • Nätverket åtgärdar det som inte fungerat.

Tack vare rådslaget fick jag kontakt med pappa, kille 15 år.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.