Skilda Världar – Barngrupp

Skilda världar är en gruppverksamhet för barn i åldern 6-12 år där de vuxna är skilda eller separerade. Syftet är att ge barnen ett eget forum där de kan prata om sina tankar och känslor. Gruppen kommer vara åldersindelad utifrån de barn som anmält intresse.

”Den ena föräldern bor på ett ställe och den andra föräldern på ett annat. Det kan vara krångligt som barn, det kan ibland kännas ensamt och sorgligt men det kan också ge nya möjligheter. Barnen skiljer sig också, men deras skilsmässa ser inte ut som de vuxnas och handlar inte om samma saker”, citat från BRIS.

Skilda världar är ett pedagogiskt stödprogram för arbete i grupp med barn till skilda eller separerade vuxna. Vi använder oss av BRIS barngruppsmaterial. Vi erbjuder barnen ett eget forum där de tillsammans med jämnåriga kan prata om sin skilsmässa och dela sina tankar och känslor. Vi arbetar med att stärka självkänslan och skaffa verktyg att handskas med förändringar.

Gruppen träffas 2 timmar varje vecka under 10 tillfällen. Gruppen består av 4-8 barn indelade efter ålder och 2 gruppledare. Varje gruppträff har ett tema som vi berör genom olika övningar. Vi pratar, leker, ritar, målar, gör rollspel, ser film, läser sagor och fikar. Det är gratis att vara med.

Kommunen startar efter behov en ny grupp varje termin.

Skilda världar

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.