Social jour

Om du som kommuninvånare behöver få kontakt med social jour eller beredskap på kvällar eller helger. Vi samarbetar med Lund och socialjouren är stationerad där.

Vid behov av akut hjälp, ring 112

Social jour och beredskap

Du kan kontakta social jour eller beredskap om du vill anmäla misstanke om att barn far illa och din anmälan inte kan vänta till nästa vardag. Du kan även ringa om du befinner dig i en utsatt situation och behöver råd eller stöd.

Sociala jouren nås på telefonnummer 046 – 12 12 99 och har öppet fredag 15 – 01, lördag 17 – 01 samt söndag 17 – 22. De har även öppet röda dagar och kväll före helgdag. Är du i behov av hjälp från polis, ambulans, räddningstjänst eller social beredskap akut (utanför kontorstid) ringer du telefonnummer 112.

Sjukvårdsrådgivning 1177

Om det inte är så akut, utan du snarare behöver upplysningar kring sjukvård kan du ringa sjukvårdsrådgivningen. De svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning. På sjukvårdsrådgivningen arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Rådgivningen är öppen dygnet runt.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.