Kristeam och krishantering

Vid svåra olyckor och kritiska situationer som berör invånare i kommunen kan en krisledningsstab upprättas. Specialister inom berörda fackområden kan komma att kopplas in.

Vad är POSOM?

 • POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande i kris- och katastrofsituationer. Ytterst ansvarig för verksamheten är Kommunstyrelsen.
 • POSOM-gruppen kan träda in och stötta de drabbade och deras anhöriga.
 • POSOM-gruppen kallas samman av kommunens krisledningsnämnd, räddningsledare eller socialchef.

POSOM-gruppens uppdrag är:

 •  att stödja drabbade individer och familjer,
 •  att vid behov upprätta informations- och stödcentrum,
 •  att samverka med andra organisationer vid en olycka eller kris,
 •  att verka för utbildning av den egna organisationen.

POSOM-gruppen kan också erbjuda omhändertagande i det akuta skedet och därigenom förebygga psykisk och social ohälsa på lång sikt. Det kan vara i form av medmänskligt stöd, hjälp att lösa praktiska problem, avlastande samtal eller att se till att de som behöver fortsatt krisbearbetning slussas till dem som kan det.

POSOM-gruppen i Höör består av företrädare för:

 • Social sektor
 • Räddningstjänsten
 • Barn- och utbildningssektorn
 • Svenska kyrkan
 • Primärvården
 • Polismyndigheten
 • Kultur och fritid

Vid olika situationer kan frivilligorganisationer knytas till insatser som beslutats av POSOM-gruppen. När POSOM inte är aktiverad hänvisas du till ordinarie krisstöd.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.