Eldningsförbud – mycket hög brandrisk

Just nu är det förbjudet att elda utomhus. Brandrisken i skog och mark är mycket hög. Var extra försiktig. Eldningsförbudet gäller tills vidare i kommunerna Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Höör, Östra Göinge, Osby och Bromölla.

Kristeam och krishantering

Vid svåra olyckor och kritiska situationer som berör invånare i kommunen kan en krisledningsstab upprättas. Specialister inom berörda fackområden kan komma att kopplas in.

Vad är POSOM

 • POSOM-gruppen, som kan träda in och stötta de drabbade och deras anhöriga.
 • POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande i kris- och katastrofsituationer. Ytterst ansvarig för verksamheten är Kommunstyrelsen.
 • POSOM-gruppen kallas samman av kommunens krisledningsnämnd, räddningsledare eller socialchef.

POSOM-gruppens uppdrag

 •   vara stödpersoner till individer och familjer
 •   upprätta informations- och stödcentrum
 •   samverka med övriga av olyckan berörda organisationer
 •   verka för utbildning av egen organisation

Erbjuda omhändertagande i det akuta skedet och därigenom förebygga psykisk och social ohälsa på lång sikt. Det kan vara i form av medmänskligt stöd, hjälp att lösa praktiska problem, avlastande samtal eller att se till att de som behöver fortsatt krisbearbetning slussas till dem som kan det.

POSOM-gruppen i Höör består av företrädare för

 • Social sektor
 • Räddningstjänsten
 • Barn- och utbildningssektorn
 • Svenska kyrkan
 • Primärvården
 • Polismyndigheten
 • Kultur och fritid

Vid olika situationer kan frivilligorganisationer knytas till insatser som beslutats av POSOM-gruppen. När POSOM inte är aktiverad hänvisas du till ordinarie krisstöd.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.