Hälsorummet

Hälsorummet  på Kungshällan har som mål att främja folkhälsan. Hälsorummets erbjuder riktade aktiviteter som stimulerar både kropp & själ, för att motverka ohälsosam stress och ge dig förnyad kraft och livskvalitet.

Hälsorummet vänder sig till målgruppen:

  • Seniorer som fyllt 55 år.
  • Anhöriga från 18 år till en närstående som är 65 år eller äldre.

Du är anhörig om du har en närstående som du känner oro för och / eller som du utför tjänster till eftersom den närstående inte kan klara av sin vardag utan stöd.

Aktiviteterna som erbjuds i Hälsorummet är anpassade så att alla som vill och ingår i målgruppen ska kunna delta utifrån sina förutsättningar.

Alla aktiviteter i Hälsorummet är till rabbaterade priser eftersom de som bedriver verksamheterna får låna lokalen utan avgift

Är du intresserad av att hålla i någon aktivitet i Hälsorummet eller en cirkel som gynnar folkhälsan, så har vi en god kontakt med Studieförbundet Vuxenskolan och kan hjälpa dig med att komma igång.

Aktivitetsutbud just nu

Meditation är sedan länge en vetenskapligt bekräftad metod att stärka och bibehålla hälsan.

Meditation ökar närvaro och själkännedom som i sin tur ger dig ett större perspektiv på din situation.

Meditation hjälper dig att hantera stressfulla känslor och tankar som i sin tur förbättrar ditt immunförsvar och allmänna upplevelse av välbefinnande.

Transmissionsmeditation är ett enkelt och kraftfullt sätt att hjälpa till att omvandla världen.

Det är samtidigt en säker, vetenskaplig, icke sekteristisk metod och som inte står i motsats till något annat religiöst eller andligt utövande.

Aktiviteten är kostnadsfri och som ny deltagare får du alltid en kort introduktion vid första tillfället av Adriane Trottner.

Funktionell träning är utformad efter dina individuella förutsättningar. Redskapen vi använder är gummiband och pilatesboll.

De är lätta att använda och följer dina naturliga rörelser, vilket minimerar risk för uppkomsten av skada.

Grupperna leds av Anna Hulander och Ida Nordström gruppträningsinstruktörer från Höörs Bad och Sportcentrum

Pia Karlsson är Massör, Kropps & Aromaterapeut erbjuder dig massage till en reducerad kostnad, cirka 60 procent av det ordinarie priset.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.