Kommunen nås inte på telefon måndag eftermiddag

Du kan inte nå kommunen på telefon från måndag den 6 april klockan 14.30 fram till tisdag morgon den 7 april på grund av en akut teknisk åtgärd. Det kan även förekomma ett visst uppstartsproblem av telefonin tisdag morgon.

Vårt huvudnummer, 0413-280 00, påverkas och kan inte ta emot samtal. Det går heller inte att ringa 0413-28xxx-nummer till någon av kommunens medarbetare. Om ditt ärende inte kan vänta, kan du skicka e-post till kommun@hoor.se.

Demens

Demens är ett samlingsnamn för ett antal sjukdomar och skador som drabbar hjärnans funktion. Risken att drabbas av demenssjukdom ökar med hög ålder.

Vid misstanke om demenssjukdom är det viktigt att göra en demensutredning eftersom det kanske istället handlar om en behandlingsbar sjukdom.

Tidiga symptom är svaga

Lindrig demenssjukdom kan vara svår att skilja från det normala åldrandet. I början av sjukdomen kanske den bara ger sig till känna vid stressande situationer. Minnesproblem är kanske det första symptomet. Man kan också ha svårt att känna igen saker, människor och miljöer. Kontakta vården för råd, stöd och vägledning om du har frågor om demenssjukdom.

Björkens demenscentra

Åtorps demensboende

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.