Medarbetardriven innovation

Medarbetardriven innovation i Höörs kommuns äldreomsorg genomfördes våren 2016.

Bakgrund till innovationssatsningen

Med en åldrande befolkning och allt fler äldre med stora hjälpbehov står Höörs kommun inför stora utmaningar. För att möta dessa behov satsar man på ett förändringsarbete som grundar sig i konkreta idéer från medarbetare inom äldreomsorgen.

Genomförande

Ett innovationsrace genomfördes under ett par dagar då idéer insamlades och sedan strukturerades upp för fortsatt arbete. Under året 2016 arbetade man vidare med idéerna i de olika verksamheterna. För att möta behoven arbetas det bland annat vidare med några av dessa idéer:

  • tillsyn via kamera
  • införandet av GPS-larm
  • utveckling inom sårvård via ny teknik.
  • portabel toalettpappershållare
  • ökad grundbemanning

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.