Vilket stöd kan man få?

I Höörs kommun är målsättningen att du som är äldre ska kunna bo kvar hemma under så trygga förhållanden som möjligt.

I äldreomsorgen ingår bland annat hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm, anhörigstöd, mötesplatserboende och olika typer av hjälpmedel.

Social sektors biståndshandläggare kan ge svar på frågor och fatta beslut om stödinsatser. Du når biståndshandläggarna via kommunens växel. Vi nås säkrast mellan klockan 08.00 – 09.30. Biståndshandläggarna bedömer din situation och ibland behövs det att vi gör ett hembesök hos er. Ditt behov bedöms utifrån socialtjänstlagen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.