Anhörigstöd

Är du anhörig till någon som är sjuk eller funktionshindrad? Vi vet att det kan vara både fysiskt och psykiskt ansträngande. Om du som anhörig inte har tillräcklig kunskap och ordentligt stöd kan en sådan situation riskera din egen hälsa. Vi erbjuder därför ett så kallat anhörigstöd.

Vi har ett anhörigstöd som fokuserar på dig som individ och vi uppmärksammar din unika situation. För att få hjälp av Höörs kommuns anhörigstöd måste du vara minst 18 år och ha en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionshinder.

Vårt anhörigstöd är kostnadsfritt.

Enskilt samtal

Vi kan erbjuda samtal som är informativa, motiverande, stödjande och vägledande. Samtalen kan hållas hos anhörigsamordnaren, via hembesök eller per telefon. Du kan i lugn och ro berätta om din situation så kan sen tillsammans hitta lämpliga vägar så att du kan hantera din vardag med ny kraft.

Anhörigsamordnaren ger dig också information om vilka stöd eller vårdinsatser ni kan vara berättigade till. Är de insatserna aktuella för dig och din närstående så krävs ett beslut från kommunens biståndshandläggare. Vi kan erbjuda enskilt samtal vid 3 tillfällen.

Anhöriginformation

Vi bjuder in olika personer som berättar om vad kommun och landsting har att erbjuda dig och din närstående. Denna information får du under ett antal fristående informationstillfällen med efterföljande samtalsforum, eller i cirkelform utifrån behov.

Anhöriggrupp

Det finns andra som är i liknande situation som dig och har liknande erfarenhet av hur det är att leva med en närstående som är sjuk. Hur man upplever sorg, oro, ilska, förtvivlan och samvetskval men också alla vackra stunder man har tillsammans med sin närstående. I en anhöriggrupp kan man dela dessa känslor och upplevelser och ta emot råd och stöd. Allt är under förtroende! Här hittar du information om anhöriggrupp som du nu kan anmäla dig till.

I en anhöriggrupp blir det oftast en väldigt fin gemenskap. Träffarna upplevs för många som mycket bekräftande och stärkande. När deltagarna lärt känna varandra är det många som lämnar träffarna med ny energi. Att kunna dela glädje och sorg är ibland nödvändigt för dig som anhörig för att komma vidare. Det kommer att finnas en anhörigsamordnare från Höörs kommun och en cirkelledare från Röda Korset på plats som hjälper er med sin kunskap och erfarenhet.

Evenemang

Vi samordnar också utflykter tillsammans med Röda korset varje år och erbjuder olika föreläsningar med teman som är tänkta att stärka dig som anhörig. Dessa aktiviteter riktar sig till anhöriga som har en närstående inom äldreomsorgen eller inom omsorg om funktionshinder i Höörs kommun.

Frivilligorganisationer

Röda korset är en viktig samarbetspartner för oss i vår verksamhet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.