Trapphusboende

I dagsläget har vi inget trapphusboende.

Till sommaren eller hösten 2017 kommer ett trapphusboende (bostad med särskild service enligt LSS 9§9) att startas upp. Det kommer att finnas åtta lägenheter, varav en personallägenhet.  Lägenheterna kommer att fördelas på två hyreshus.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.