Fonder och stiftelser

Höörs kommun förvaltar ett antal fonder och stiftelser ur vilka du kan ansöka om medel, förutsatt att du uppfyller de kriterier som gäller för respektive fond eller stiftelse.

Ansökningarna ska vara inne senast den 30 september, utom ansökan till Bröderna Hammarlunds stiftelse där sista ansökningsdag är 15 november.

Bröderna Hammarlunds stiftelse

Vård och hjälp till äldre och sjuka inom Munkarps socken.

Johan Petterssons stiftelse

Vård av behövande sjuka eller medellösa eller annat välgörande ändamål som till exempel utbildning.

Socialnämndens fonder

Många av fonderna är riktade till gamla eller ålderstigna, vilket ska tolkas som 65 år eller äldre. Medel ur Höörs sociala samfond kan sökas av alla åldrar. Du använder samma blankett till alla fonder och du behöver inte ange vilken fond du söker medel ur.

Ansökan till socialnämndens fonder behandlas på det sammanträde i socialnämnden som följer närmast på sista ansökningsdag. Varje sökande får ett beslut hemskickat. Därefter betalas pengarna ut till de som beviljats medel.

Lantbrukare Karl Johanssons hjälpfond

Fondens avkastning används i syfte att främja vård av behövande ålderstigna i Höörs och Tjörnarps socknar.

Anna och Nore Lundgrens minnesfond

Fondens avkastning används för att främja vården av behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade inom Höörs kommun.

Höörs sociala samfond

Fondens avkastning används till behövande inom Höörs kommun eller till trevnad och trivsel för pensionärer.

Wilhelm och Annie Nilssons fond

Fondens avkastning används till funktionshindrade bosatta i Höörs kommun.

Nils Jönssons minnesfond

Fondens avkastning används i första hand till att främja vården av behövande ålderstigna inom Norra Frosta kommun.

Erik och Anna Jönssons minnesfond

Fondens avkastning används för att främja vård av behövande ålderstigna inom Höörs kommun genom att på olika sätt bereda dem angenäma avbrott i tillvaron. Medel ur fonden även sökas av enskilda eller för verksamhet som riktas till ålderstigna.

Erik och Helge Perssons stiftelse

Fondens avkastning ska användas till vård och hjälp åt gamla människor som är funktionshindrade.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.