Eldningsförbud i Skåne nordost

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har räddningscheferna för kommunerna i Skåne nordost beslutat om förbud mot eldning utomhus. Förbudet gäller från och med måndagen den 10 augusti.

Eldningsförbudet gäller i kommunerna Hässleholm, Kristianstad, Hörby, Höör, Östra Göinge, Osby och Bromölla. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt.

Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Du får grilla med grillkol, grillbriketter, på gasolgrill och i spritkök.

God man, förvaltare, förmyndare

Om någon behöver hjälp med att bevaka sina rättigheter, sköta sin ekonomi, sköta kontakten med, till exempel myndigheter och sjukvård kan en god man eller en förvaltare hjälpa till.

En god man och en förvaltare har liknande uppgifter. Skillnaden är att en förvaltare, inom ramen för sitt uppdrag, har rätt att göra vissa saker, till exempel ingå avtal eller sälja en fastighet, i ditt namn utan ditt godkännande.
Som förälder är man barnets förmyndare. Förmyndare företräder sina barn när det gäller ekonomiska frågor.

Hörby och Höör har en gemensam överförmyndarnämnd som granskar gode mäns, förvaltares och förmyndares arbete.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.