Du som vill ansöka om god man eller förvaltare

En god man är en person som ger dig stöd på olika sätt. Du kan få hjälp med att sköta din ekonomi, ansöka om färdtjänst eller annat som du har rätt till i samhället.

Du kan själv ansöka om god man eller förvaltare eller så kan någon av dina nära anhöriga göra det åt dig. Nära anhörig är du som är sambo, partner, vårdnadshavare, barn, barnbarn eller syskon.
Ansökan skickas till tingsrätten som sedan beslutar om du har rätt till god man eller inte. Om du inte kan göra en ansökan själv och inte har några anhöriga som kan ansöka kan en anmälan göras av till exempel en granne, vän eller bekant. En anmälan kan även göras av sjukvården eller socialtjänsten.

Så här ansöker du

Om du själv vill ha en god man eller om du är nära anhörig fyller du i och skickar in blanketten ”Ansökan om god man” eller ”Ansökan om förvaltare” som finns på sidan Blanketter. I ansökan ska det bland annat framgå vilket hjälpbehov som finns och hur situationen ser ut idag.

På blanketten skriver du också om du har förslag på god man eller förvaltare. Tillsammans med ansökan behövs också:

  • Ett läkarintyg för godmanskap eller förvaltarskap. Läkarintyget kan du få på vårdcentralen eller av din läkare.
  • En social utredning som styrker behovet av god man eller förvaltare. Utredningen kan skrivas av till exempel en biståndshandläggare, socialsekreterare eller kurator.

Gå till blanketten och skicka din ansökan till Överförmyndarnämnden.

Vem kan få en god man?

Du som är myndig och på grund av ditt hälsotillstånd (fysiska och psykiska funktionshinder eller andra svårigheter) behöver hjälp att ta hand om din ekonomi och bevaka dina intressen kan ansöka om att få en god man. Ditt behov av hjälp ska vara varaktigt eftersom godmanskap ses som en långsiktig insats.

Vad gör en god man?

Den som blir utsedd till god man för dig företräder och hjälper dig i olika frågor. En god man ska se till att du får de insatser och ersättningar från samhället som du har rätt till och behöver och se till att du har så goda levnadsvillkor som möjligt. Den gode mannen ska bara hjälpa dig med det som du själv inte klarar av. Det som du är bra på och klarar av ska du göra själv.

  • Du kan få hjälp med din ekonomi, alltså betala räkningar, spara och så vidare.
  • Du kan få hjälp med att ansöka om till exempel bostadsbidrag eller att deklarera eller att ta kontakt med till exempel vården och olika myndigheter.
  • Den gode mannen ska träffa dig regelbundet för att se till att du har det bra och att livet fungerar för dig. Du har fortfarande rätt att ingå avtal men för att godmanskapet ska fungera är det viktigt att du samarbetar med din gode man.

Vad innebär det att ha en förvaltare?

För vissa personer räcker inte hjälpen som en god man ger och då kan i stället en förvaltare behövas en förvaltare. Du kan få en förvaltare om det exempelvis på grund av sjukdom finns stor risk att du slösar bort dina pengar. Du kanske drar på dig mycket skulder eller det finns kanske personer i din omgivning som försöker lura dig. Ett förvaltarskap kan då fungera som ett bra skydd för dig. Om du får en förvaltare betyder det att du förlorar din rättshandlingsförmåga. Du kan därför inte längre ingå avtal och du kan inte heller komma åt dina pengar.

Vem betalar?

En god man eller en förvaltare har rätt till ett arvode för det arbete som han eller hon utför. Huvudregeln är att du själv betalar arvodet till din gode man eller förvaltare. Hur högt arvodet är beror på hur mycket hjälp du behöver och hur mycket din gode man eller förvaltar gjort för dig. I lagen finns regler om när kommunen istället ska gå in och betala arvodet för din gode man eller förvaltare.

Alternativ till god man och  förvaltare

Det är tingsrätten som bedömer om du kan få en god man eller förvaltare. Om du kan få hjälp av någon annan kan tingsrätten bedöma att den hjälpen räcker.
Här hittar du några alternativ till dig som behöver extra hjälp i din vardag.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.