Vill du bli god man eller förvaltare?

Höörs kommun är alltid i behov av ställföreträdare (gode män och förvaltare). Välkommen att kontakta oss om du är intresserad av ett sådant uppdrag.

Att vara ställföreträdare för en vuxen person kan innebära att bevaka personens rätt, förvalta personens egendom och se till att personen får den omvårdnad och sociala service som behövs. Uppdragets innehåll kan variera från fall till fall.

För att passa för uppdraget bör du ha goda kunskaper om vardagsekonomi och hur myndigheter och samhället fungerar. Du behöver också tala och skriva god svenska samt kunna ge uppdraget tillräckligt mycket av din tid.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.