Stöd till barn och unga

Alla kan må dåligt eller ha problem ibland. Men det finns stöd att få. Du kan också hitta andra som kanske har samma tankar eller problem.

Det finns många ställen där du kan söka stöd, hjälp och information.  Ibland behövs mycket stöd. Ibland kanske det räcker att ha någon att prata med.

BRIS – barnens hjälptelefon

Hit kan du vända dig med allt som känns svårt. BRIS betalar samtalet och det syns inte på telefonräkningen att du ringt.
Telefon: 116 111

Jourhavande kompis

Röda korsets chatt-funktion för alla upp till 25 år.  Hit kan du vända dig för att snacka om precis vad som helst.
Till chatt-sidan Jourhavande kompis

Kriscentrum för barn, Lysmasken i Lund

För barn och tonåringar som har upplevt våld, hot eller bråk i familjen.
Ring Kriscentrum mellersta Skåne, Telefon: 046 – 35 50 71, vardagar klockan 11-12. Du kan också tala in ett meddelande.
Lysmasken i Lund på nätet

Ungdomsmottagning på nätet, UMO

Massor av bra information, egna berättelser, frågor och svar om kroppen, sex, vänskap, familj, våld och många andra funderingar och problem som kan dyka upp i livet.
Till UMO – Ungdomsmottagning på nätet

Kris i livet

Om du upplever att livet känns övermäktigt ibland så kan du ta kontakt med skolans elevhälsa, de finns där för dig.
Läs mer om kris i livet på 1177

Riskbruk och missbruk

Om du testat droger och alkohol tidigare eller använder det idag så kan du kontakta skolans elevhälsa eller Socialtjänsten för råd och stöd.
Läs mer om riskbruk och missbruk på 1177

Mariamottagning för unga

Mariamottagningen Mellersta Skåne är till för unga upp till och med 23 år som har problem med alkohol eller andra droger. Mottagningen vänder sig även till föräldrar och närstående. Det kostar ingenting att ta emot information, rådgivning och behandling.
Läs mer på Mariamottagningen

Tobak och Alkohol

Om du har problem med alkohol eller tobak kan vi erbjuda dig och din familj information, rådgivning och behandling. Kontakta oss på socialtjänsten så berättar vi mer.
Läs mer om tobak och alkohol på 1177

Kriminalitet

Om du är i kriminalitet eller i kriminellt nätverk kan vi erbjuda dig och din familj rådgivning och insatser.  Kontakta oss på socialtjänsten så berättar vi mer.
Läs mer om kriminalitet på 1177

Stress

Om du känner stress, oro eller har bekymmer så kan du prata med en vuxen, till exempel din lärare eller skolans elevhälsa. De finns där för dig.
Läs mer om stress på 1177

Sexuella övergrepp

Om du varit eller är utsatt för sexuella övergrepp måste du kontakta 112 eller en vuxen som du litar på. Vi i socialtjänsten kan hjälpa och stödja dig.
Läs mer om sexuella övergrepp på 1177

Ekonomiska problem

Vid ekonomiska problem i familjen så kan du eller dina föräldrar kontakta socialtjänsten för råd och stöd.
Läs mer om ekonomiska problem på 1177

Skolfrånvaro

Du kan prata med skolans elevhälsa om du känner oro inför att gå till skolan. Det kan också vara skönt att prata med någon vuxen du litar på.
Läs mer om skolfrånvaro på 1177

Mobbning och kränkande behandling

Är du eller en kompis utsatt för mobbing? Berätta för en förälder, lärare eller kontakta skolans elevhälsa.
Läs mer om mobbning och kränkande behandling på 1177

Funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning kan du ha rätt till stöd och service.  Biståndshandläggaren inom LSS kan berätta mer om dina rättigheter.
Läs mer om funktionsnedsättning på 1177

Våld, kränkningar och övergrepp

Om du har eller är utsatt för misshandel och våld i familjen ska du kontakta 112. Vi på socialtjänsten finns också för råd och stöd.
Läs om våld och övergrepp på UMO – Ungdomsmottagning på nätet

Dödsfall

Socialtjänsten kan hjälpa dig och din familj vid dödsfall. Skolans elevhälsa finns också om du behöver prata.
Läs mer om dödsfall på 1177

Problem i skolan

Prata med skolans elevhälsa om du upplever att du har problem med skolan på något sätt. De finns där för din skull.
Läs mer om problem i skolan på 1177

Skilsmässa

En skilsmässa kan vara en smärtsam process för alla inblandade. Kontakta skolans elevhälsa om du behöver prata om dina känslor.
Läs mer om skilsmässa på 1177

Brister i föräldraskapet

Du har rätt att bli väl omhändertagen och bemött med kärlek och respekt. Kontakta en vuxen på din skola eller socialtjänsten om du behöver hjälp och råd.
Läs mer om brister i föräldraskapet på 1177

Ilska och utbrott

Känner du oro eller har bekymmer över ditt humör så kan du prata med  skolans elevhälsa.
Läs mer om ilska och utbrott på 1177

Dyslexi

Om du känner att du har svårt att läsa och stava eller har svårt att förstå skriven text så kan du få hjälp och stöd av personalen på din skola.
Läs mer om dyslexi på 1177

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.