Fältverksamheten

Fältverksamheten finns till för dig som är mellan 12 och 18 år. Vi kan vara ett stöd för dig och vi finns på platser där du och dina kompisar vistas.

Vi rör oss bland ungdomarna på kvällar, helger, och även dagtid, för att skapa en relation som bygger på frivillighet, tillit och respekt för ungdomarnas integritet

Vi lyssnar på dig

Om du har frågor, stora eller små, eller behöver prata om något som känns jobbigt, kan du vända dig till någon av oss. Med oss kan du prata om vad som helst och nästan när som helst. Vi lyssnar gärna på dig och hjälper till om du känner dig arg, ledsen eller orolig över något.

Det vi pratar om stannar mellan oss

Är det en kompis du är orolig för kan vi prata om hur vi tillsammans kan hjälpa hen. Brottas du med frågor rörande hetero- och cisnormer finns vi här för samtal och diskussion. Vi har tystnadsplikt så det vi pratar om stannar mellan oss.

Samarbete med andra

En viktig del i vårt arbete är att du ska få en trygg miljö att växa upp i. Vi vill minska utanförskap och öka förtroendet för samhället. Detta kräver ett samarbete mellan flera parter, så vi jobbar ihop med skola, Kulturgården, socialtjänst och polis.

Stödjande och uppmuntrande

En annan viktig del i vårt arbete är att vara kunniga i hur ungdomars situation och behov ser ut, och att vi ska vara en tillgång och ett stöd till dig som är ung i Höörs kommun. Vi arbetar på ett stödjande och uppmuntrande sätt och vi ser det som viktigt att samarbeta med både föräldrar och andra viktiga personer i kommunen.

Du som förälder är viktig

I arbetet att vara ett stöd för ungdomar är kontakten med föräldrar mycket viktig, och därför är du som tonårsförälder också välkommen att höra av dig om du känner oro eller om du har några frågor.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.