Förbud mot eldning utomhus

Just nu är det förbjudet att elda utomhus. Förbudet gäller tills vidare. Orsaken är den stora risken för mark- och skogsbränder. Eldningsförbudet gäller i kommunerna Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Höör, Östra Göinge, Osby och Bromölla.

Fältverksamheten

Fältverksamhetens uppgift är att finnas i de miljöer där ungdomar rör sig, för att skapa trygghet, förebygga missbruk och kriminalitet, samt vara ett stöd för ungdomar som befinner sig i riskzon.

Fältverksamheten arbetar förebyggande och uppsökande i offentliga ungdomsmiljöer. Målgruppen är ungdomar mellan 12 till 18 år som går i skolan eller är bosatta i Höörs kommun. Fältarbetarens relation till ungdomar och föräldrar bygger på frivillighet, förtroende och respekt för ungdomens integritet.

Fältverksamhetens huvudsakliga uppgifter är att:

  • Bedriva uppsökande och förebyggande arbete på skolor, fritidsgårdar samt i andra offentliga ungdomsmiljöer.
  • Skapa frivilliga råd- och stödkontakter med ungdomar och deras föräldrar.
  • Aktivt arbeta mot droger, våld och kriminalitet.
  • Håller i kill- och tjejgrupper.
  • Bevaka ungdomars intressen gentemot förvaltningar, förtroendevalda och myndigheter.
  • Lyfta upp aktuella förfrågningar eller problem gällande ungdomar till berörda tjänsteperson eller beslutsfattare.
  • Genom samarbete med andra aktörer förebygga uppkomsten av sociala problem.
  • Få en helhetsbild av ungdomssituationen i Höör.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.