Familjehem sökes

Höörs kommun söker dig som har intresse och engagemang för utsatta barn samt har tid och känslomässigt utrymme för ytterligare barn eller ungdom i din familj.

Du ska kunna samarbeta med barnets vårdnadshavare, anhöriga och med socialtjänsten i Höör. Vi ställer inga krav på tidigare utbildning eller materiell standard men vi vill att du har ett ordnat liv och kan erbjuda en trygg, varm och förutsägbar miljö, samtidigt som du kan vara bestämd och tydlig.

Utredning och bedömning

För att kunna göra en bedömning gör socialtjänsten en utredning som består av flera hembesök, en grundlig intervju och registerkontroll. Utredningen ligger sedan till grund för att bedöma om familjen kan godkännas för att ta emot ett visst barn. Godkännandet av familjehemmet görs sedan av socialnämnden i Höörs kommun.

Ersättning

Som familjehem får du en ekonomisk ersättning. Den består av två delar, omkostnad (mat, kläder, boende, fickpengar, fritidsaktiviteter med mera) och arvode (ersättning för det arbete som utförs). Nivån på ersättningen är i enlighet med Sveriges kommuner och regioner rekommendationer.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.