Familjerådslag

Ett familjerådslag är ett möte och något mycket naturligt. Den enskilde kommunmedborgaren eller familjen samlar viktiga personer, närstående såväl som professionella, runt sig för att lösa ett problem och planera för framtiden. 

Familjerådslag används för äldre i behov av stöd, men också personer med funktionsnedsättning. Andra exempel är barn som far illa eller agerar ut och familjer i behov av stöd, men också vuxna med missbruk eller ekonomiska problem.

Hur går ett familjerådslag till?

Familjerådslag är ett möte och i sig inget märkligt. En opartisk samordnare hjälper till att organisera mötet så att det blir så konstruktivt som möjligt.

Strukturen är viktig, så att alla får uttrycka sin mening och tala till punkt. Mötets syfte är att alla ska kunna fokusera på rådslagets huvudperson och kunna blicka framåt istället för att fastna i det som inte fungerar. Samordnaren träffar alla som ska vara med på familjerådslaget innan mötet och förbereder dem.

Vad händer vid mötet?

Inledningsvis ger de professionella, som har relevant information, sina bilder av situationen. Det kan vara socialsekreterare och personal från andra myndigheter som skola, förskola eller sjukvård, men också andra. De professionella ska också redogöra för vilket stöd de kan erbjuda.

Därefter följer en privat överläggning. Samordnare, socialsekreterare och andra informatörer lämnar rummet och finns till hands utanför om frågor skulle uppstå. Tillsammans med sina närmaste ska familjen diskutera och planera för vad som blir bäst.

I mötets tredje steg kommer samordnaren och socialtjänstens personal in igen och tillsammans går man igenom de överenskommelser som gjorts och vilket stöd som behövs från de professionella för att genomföra planeringen.

Uppföljningsmöten

Fokus på uppföljande möten är att utvärdera den tidigare upprättade handlingsplanen och att, vid behov, fortsätta planera framåt. Exempel på frågeställningar vid en uppföljning är:

  • Vad i planeringen har fungerat?
  • Vad behöver förändras för att planen ska fungera bättre?
  • Behövs fler uppföljande möten?

Är detta ett sätt för socialtjänsten att slippa ge det stöd som behövs?

Nej, men för att få rätt sorts hjälp krävs att alla som har kunskap eller resurser samarbetar, både professionella och anhöriga. Ibland blir resultatet att socialtjänsten står för en del av stödet och anhöriga en annan del.

Vem kommer till familjerådslaget?

Familjen bestämmer med hjälp av samordnaren vem som ska bjudas in till familjerådslaget. Viktiga personer är syskon, mor- och farföräldrar och andra släktingar. Vänner, grannar och andra som står familjen nära kan också bjudas in. Ibland har kontakten av olika skäl brutits med viktiga personer. Samordnaren kan hjälpa till att ta kontakt med personer, med vilka kontakten är bruten.

Vad händer om det finns konflikter mellan personer som bjuds in?

Familjerådslagets syfte är att planera för huvudpersonens framtid och de inbjudna deltar för dess skull. Samordnaren kommer att lägga ner mycket tid på att förbereda alla som bjuds in så att de förstår vad som är syftet med mötet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.