Totalt grill- och eldningsförbud

Det råder fortfarande förbud mot att elda och grilla i Skåne. Däremot är det från klockan 16.00 den 13 augusti åter tillåtet att grilla på den egna tomten, men grillen måste vara upphöjd från marken.
Total ban on grilling and lighting fires in Skåne / Totales Grill und Feuerverbot in Skåne / Täydellinen tulenteko-ja grillauskielto ulkona tästä päivästä ( 25.7) lähtien koko Skåne läänissä. / دايتا من ٢٣ يوليو ممنوع منعاً باتاً اشعال النار و الشواء في مقاطعة سكونا

Familjerådslag för barn

På rådslaget samlas familj, släkt och andra betydelsefulla personer för att diskutera och planera för barnens framtid.

Vem kommer till familjerådslaget?

Barn och föräldrar beslutar med hjälp av samordnaren vilka släktingar och andra anhöriga som ska bjudas in.

Är barnen med på familjerådslaget?

Barnen är familjerådslagets huvudpersoner och med hjälp av samordnaren beslutas hur de bäst kan delta. Barnen har alltid en särskild stödperson under familjerådslaget, en person som hjälper barnen att förstå det som sägs och att säga sin egen mening på mötet

Vad händer om det finns konflikter mellan vuxna?

Familjerådslagets syfte är alltid att planera för barnens framtid och de inbjudna deltar för barnens skull. Konflikter mellan vuxna förekommer och samordnaren kommer att lägga ner mycket tid på att förbereda alla som bjuds in så att de förstår vad som är syftet med familjerådslaget.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.