Familjerådslag för vuxna

Vid ett familjerådslag för vuxna ger de professionella, som har relevant information, sina bilder av situationen. Det kan vara socialtjänstens personal, läkare och annan sjukvårdspersonal, men också andra. De professionella ska också redogöra för vilket stöd de kan erbjuda.

Alla har eller har haft ett antal viktiga personer i sitt liv. Det kan vara såväl föräldrar, syskon och barn som vänner och grannar. Ibland har kontakten av olika skäl brutits med viktiga personer. Samordnaren kan hjälpa till att ta kontakt med personer som familjerådslagets huvudperson inte haft kontakt med på länge.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.