Föräldrarådslag

Föräldrarådslag är en möjlighet för de vuxna, som finns runt en grupp barn eller ungdomar, att samlas. Syftet är att diskutera vad som behöver förändras och vad föräldrar och andra vuxna kan göra för att barnen inte ska hamna i liknande situationer i framtiden.

Som förälder får du en inbjudan till ett föräldrarådslag från de vuxna som har en oro för bland annat ditt barn. Inbjudan kan komma från skolan, fritids, socialtjänsten eller från dem tillsammans. Strax därefter blir du kontaktad av en oberoende samordnare, som kommer att hjälpa dig och de andra barnens föräldrar att förbereda mötet.

Vad händer vid mötet?

Inledningsvis redovisar de som bjudit in till föräldrarådslaget sin bild av barnen som grupp och de frågeställningar som behöver diskuteras. Andra professionella kan bjudas in för att informera om sin verksamhet. Enskilda barn kommer inte att diskuteras, utan fokus är oron för gruppen. I samband med informationen har ni alla möjlighet att ställa frågor.

Därefter följer er privata överläggning. Samordnare och informatörer lämnar rummet. Några av dem finns till hands utanför om frågor skulle uppstå. Tillsammans ska ni, föräldrar och andra anhöriga, diskutera vad era barn och ungdomar behöver som grupp.
När ni har enats om en handlingsplan kommer samordnare och informatörer in igen. De professionella tar ställning till de delar av er handlingsplan som berör dem.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.