Öppen rådgivning till föräldrar med små barn

Har du frågor om barn och föräldraskap och har ett mindre barn? Då kanske vår öppna rådgivning är något för dig?

Erbjudandet gäller alla föräldrar som besöker kyrkans öppna verksamhet. En gång i veckan kommer personal från barnavårdscentralen (BVC) och socialtjänsten att finnas på plats om du vill ställa frågor – om barn och föräldraskap.

Samarbete mellan kommunen, kyrkan och BVC

Öppen rådgivning är ett samarbete mellan Höörs kommun, BVC Lillefot och Svenska kyrkan i Höör. Någon gång per termin deltar personal från barn- och utbildningsnämnden, för att svara på frågor om förskoleverksamheten.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.