Separation, skilsmässa

På familjerätten kan du få hjälp eller rådgivning om familjerättsliga frågor som rör separation, skilsmässa, vårdnad, boende och umgänge, avtal, faderskap samt adoptioner.

Ansöka om äktenskapsskillnad

Om du och din partner är gifta och vill skilja er måste ni ansöka om äktenskapsskillnad. Detta gör ni hos tingsrätten.

Familjerådgivning

Att leva tillsammans är inte enkelt och tillfälliga kriser är vanliga i alla parförhållanden. Ibland kan man behöva hjälp att hitta nya vägar, att se att krisen också kan vara en möjlighet. I samtal med en familjerådgivare kan problemen klarna och lösningar växa fram. Du som bor i Höör kan vända dig till Familjerådgivningen i Lund.

Avtal

Vid en separation kan det ibland vara svårt att komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnen, var de ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut. Om ni är överens kan ni skriva avtal på familjerätten i den kommun där barnet är folkbokfört. Är ni inte överens vänder ni er till tingsrätten. Familjerätten gör då en utredning åt tingsrätten för att fastställa vårdnads-, boende- och umgängesfrågan. Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnen.

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal kan vara till hjälp för föräldrar att komma överens i viktiga frågor som rör barnen. Det kan handla om samarbetet, vem som ska vara vårdnadshavare, var ditt barn ska bo, hur umgänget ska se ut eller frågor som rör barnets försörjning. Frivilliga samarbetssamtal registreras inte och det skrivs inte några journalanteckningar.

Domstol kan besluta att föräldrar ska gå på samarbetssamtal. När domstol beslutar om samtal måste det göras en registrering och det skrivs även journalanteckningar.

Vårdnad

Att ha vårdnaden om ett barn är att ha ansvar för att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran det har rätt till. Att vårda ett barn, det vill säga att ge närhet, trygghet, kärlek och sköta om det, är inte detsamma som att ha vårdnaden. För det mesta är det samma person eller personer som har vårdnaden om och som vårdar barnet.

Gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna har ansvar för att barnet får vad det behöver och har rätt till. Det vill säga båda föräldrarna är barnets vårdnadshavare. Gemensam vårdnad betyder inte att barnet måste bo lika mycket hos båda sina föräldrar. När föräldrarna inte bor ihop ska de tillsammans bestämma vem av dem som ska vårda barnet och ha det hos sig, och hur barnet ska träffa den andra föräldern.

Ensam vårdnad innebär att en av föräldrarna har vårdnaden om barnet. Om föräldrar inte är överens om vem som ska ha vårdnaden tar tingsrätten över ansvaret för beslutet. Tingsrätten kan begära en utredning från kommunens familjerätt.

Barns boende

Det är viktigt att vara lyhörd inför det enskilda barnets behov när man bestämmer var det ska bo. Behoven är olika för olika barn, bland annat beroende på barnets ålder. Ett barns behov av den ena eller andra föräldern kan också vara olika stort under olika perioder av uppväxten. Många föräldrar bestämmer att barnet ska ha ett växelvis boende. Ett sådant boende ska vara för barnets bästa och inte av rättviseskäl mellan föräldrarna eller av ekonomiska skäl.

Om föräldrar inte kan komma överens tar tingsrätten över ansvaret för beslutet. För att få tillräckligt med information för att kunna fatta ett beslut kan tingsrätten begära en utredning från kommunens familjerätt.

Umgänge

Ett barn har rätt att umgås med den förälder som det inte bor tillsammans med. Hur ofta de ska träffas beror på vad som är bäst för barnet. De flesta föräldrar kommer själva, tillsammans med sina barn, överens om hur det ska gå till, men om de inte gör det tar tingsrätten över ansvaret för beslutet. Tingsrätten kan begära en utredning från kommunens familjerätt.

Ibland behöver någon annan vara med när ett barn träffar sin förälder eller när ett barn ska hämtas eller lämnas till sin förälder, en så kallat umgängesstödperson

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.