Vårdnad, boende, umgänge

Vid en separation kan det ibland vara svårt att komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnen, var de ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut.

Om ni är överens kan ni skriva avtal på familjerätten i den kommun där barnet är folkbokfört.

Om ni är oense

Är ni inte överens vänder ni er till tingsrätten. Familjerätten gör då en utredning åt tingsrätten för att fastställa vårdnads-, boende-, och umgängesfrågan. Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnen. Under hela utredningstiden har föräldrar möjlighet att själva komma överens i frågan.

Familjerådslag

Familjerådslag används ibland för att komma fram till den planering som bäst motsvarar barnens behov.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.