Eldningsförbud – mycket hög brandrisk

Just nu är det förbjudet att elda utomhus. Brandrisken i skog och mark är mycket hög. Var extra försiktig. Eldningsförbudet gäller tills vidare i kommunerna Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Höör, Östra Göinge, Osby och Bromölla.

Fritt val av servicetjänster

Servicetjänster innebär hjälp med städ, tvätt och inköp. Du ansöker om hjälp med servicetjänster hos biståndshandläggaren som utreder behovet enligt socialtjänstlagen.

Höörs kommun har ett valfrihetssystem inom servicetjänsterna i hemtjänsten med stöd av lagen om valfrihetssystem (LOV). Det innebär att kommunen godkänner ett antal företag som utförare av servicetjänster.

Du väljer

När du beviljas insatser i form av servicetjänster så kommer biståndshandläggaren att informera dig om valfrihetssystemet samt vilka utförare du kan välja mellan. Du kan när som helst göra omval när du vill byta utförare. Du behöver inte ange någon orsak till varför du vill byta.

Lagen om valfrihetssystem

Valfrihetssystem är avsedd att fungera som ett frivilligt verktyg för kommuner som vill överlåta valet av utförare av vård- och omsorgstjänster till dig som kommuninvånare.

Kommunens ansvar

Höörs kommun har det yttersta ansvaret över serviceinsatserna även om de utförs av privata utförare. Det innebär att Höörs kommun ansvarar för att följa upp alla utförare för att de ska leva upp till de krav på kvalitet som kommunen ställer.

Avgifter

Oavsett vilken utförare du väljer betalar du samma avgift. Avgiften ingår i maxtaxan. Räkningen kommer från kommunen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.