GPS-larm

Ett GPS-larm fungerar utanför bostaden till skillnad mot ett traditionellt trygghetslarm som endast fungerar inne i din bostad. GPS-larm positionerar sig med hjälp av satelliter i rymden och är helt oberoende av var i världen du befinner dig och oavsett väder, vind, årstid eller tid på dygnet.

Vem kan få ett GPS-larm?

  • Du som har en fysiskt eller kognitiv funktionsnedsättning, ökad fallrisk och vill fortsätta vara aktiv utomhus och samtidigt känna dig trygg.
  • Du som har anhöriga som är orolig att du inte ska hitta hem.

Vad krävs för att kunna bära larmet?

Det finns ett antal olika typer av GPS-larm med olika design och olika funktioner. Detta för att du ska få ett larm som passar dig och ditt behov. Du kan få hjälp av hemtjänsten med att ladda ditt larm om du själv inte skulle klara av detta.

För att du ska kunna få ett GPS-larm måste du kunna ge ditt samtycke till att bära larmet.

Vem är larmmottagare?

Alla skarpa GPS-larm går till Höörs Kommuns larmgrupp som är en del av hemtjänsten. Larmgruppen hanterar även larmen från de traditionella trygghetslarmen. Larmgruppen är den grupp som kommer att göra eventuella sökningar och få din aktuella position.

Hur går det till?

Ordinärt boende:
Kontakta biståndshandläggaren som har hand om ditt geografiska område för att ansöka om GPS-larm. Det kan hända att biståndshandläggaren tar hjälp av en arbetsterapeut för bedömning inför beslutet.
Särskilt boende:
Bor du på särskilt boende ska du kontakta enhetschefen för vidare information. Ingen extra avgift tas ut för GPS-larm om man bor på särskilt boende.

Särskilt viktigt att veta

  • GPS-larmet måste laddas för att fungera.
  • GPS-larmet är ett hjälpmedel och inte en garanti för säkerhet.
  • GPS-larmet fungerar enbart när det finns GSM-mottagning. Det innebär att larmet inte kan skicka signal om man befinner sig i ett område där det saknas täckning för mobiltelefon. Om Höörs kommuns larmgruppen går in och söker en medborgare som finns inom ett område där det saknas täckning, kommer senaste position där medborgaren befunnit sig med mobiltäckning att synas.
  • För att få bäst positionering måste man vara utomhus. Väggarna i ett hus kan göra att GPS-positionen inte blir korrekt.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.