Bostadsanpassning

Du som, på grund av sjukdom eller olycka, har fått en bestående funktionsnedsättning kan få bidrag till att anpassa ditt hem för att kunna leva ett självständigt liv i ditt eget boende.

Du kan bara få bidrag för att anpassa din permanentbostad. Det gäller oavsett om det är en villa eller lägenhet. Om du bor i en hyresrätt eller bostadsrätt krävs dock ett godkännande från fastighetsägaren.

Åtgärderna som du kan få bidrag för måste ha ett direkt samband med din funktionsnedsättning. Behovet av anpassningsåtgärderna ska dessutom vara långvarigt och bestående.

Du kan inte få bidrag för normalt bostadsunderhåll.

Det här kan du få bidrag för

Du kan få bostadsanpassning av fasta funktioner, det vill säga saker som du inte tar med dig när du flyttar. Till exempel:

  • montering av ramper
  • borttagning av trösklar
  • breddning av dörröppningar
  • installation av lyftanordningar
  • ändring i kök och badrum

Anordningar som du fått med stöd av bostadsanpassningsbidrag är din enskilda egendom, till exempel hissar, större ramper och spisvakter. Om ditt behov upphör kan utrustningen, om du så önskar, lämnas tillbaka till kommunen. Kommunen svarar då för kostnader som demontering och transporter.

Pengar efter utfört arbete

Om det är ett större arbete som ska utföras, brukar du som kund eller kommunen begära offert på arbetet. Därefter beslutar kommunen vad du kan göra och hur stort belopp du får till bostadsanpassningen. Pengarna betalas inte ut förrän besiktning är gjord av kommunens handläggare och rätt arbete har utförts. Du måste kunna visa upp kvitto för att få pengarna utbetalda.

Om du vill att kommunen ska hjälpa till vid upphandling av bostadsanpassnings åtgärder måste du ge kommunens handläggare en fullmakt. Kommunen upphandlar då och ser till att beslutad åtgärd utförs.

Så ansöker du om bidraget

Du behöver ett intyg av arbetsterapeut, läkare eller någon annan sakkunnig person. Kommunen tar ut en avgift vid hembesök och bedömning. Vid hembesöket går vi igenom vilka svårigheter du har och hur boende eventuellt behöver anpassas. Föreligger behov av bostadsanpassning skriver arbetsterapeut eller fysioterapeut ett intyg samt ett åtgärdsförslag. Du kan alltid överklaga ett beslut som du inte är nöjd med.

Snabbare och enklare anpassning

När du bara är i behov av anpassning av trösklar och stödhandtag finns möjlighet att göra en förenklad bostadsanpassning. Du behöver fortfarande ett medgivande från fastighetsägaren, men arbetsterapeuten, som är den du ska vända dig till först, har en förenklad blankett att fylla i. Den skickas sedan till en handläggare för bostadsanpassning på kommunen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.