Integrationsfältarbetare

I Höörs kommun arbetar vi med uppsökande verksamhet mot främst gymnasieungdomar och unga vuxna som behöver integreras i samhället. Vi rör oss på platser där ungdomar finns som till exempel skolor, fritidsgårdar och HVB-hem.

Integrationsfältarbetarens uppgift är att stödja ungdomar att komma till en meningsfull sysselsättning och fritid. Fältarbetaren är en vuxen person som syns bland unga, som ska vara lätt att komma i kontakt med för att få stöd och hjälp. Syftet är att motverka utanförskap och underlätta integration.

Bevaka ungdomars intressen

Integrationsfältarbetaren ska också bevaka ungdomars intressen gentemot till exempel myndigheter och lyfta upp aktuella frågor och problem till berörda tjänsteperson och beslutsfattare. Genom samarbete med andra aktörer ska sociala problem förebyggas. Kommunens integrationsfältarbetare har ett nära samarbete med fältassistenten inom kommunens fältverksamhet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.