Integrationspris

  Integrationspriset delas ut till en person, organisation eller förening som gjort en insats för ökad integration i kommunen. Insatsen ska främja samarbete och bidra till möten mellan människor med olika etnisk bakgrund. Vem vill du nominera?

Priset utgörs av 5000 kronor och ett diplom. Det delas ut årligen i samband med Kulturnatten i mitten av september. Vem som helst kan föreslå pristagare. Sedan tar beredningsgruppen med representanter från kultur och fritid och social sektor fram ett förslag. Beslut om vem eller vilka som ska få integrationspriset fattas av Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kriterier för priset

  • Insatsen främjar samarbete och bidrar till möte och kontakt mellan människor med olika etnisk bakgrund.
  • Insatsen tar fasta på resurser och möjligheter och baserar inte enbart på avståndstagande på rasism och diskriminering.
  • Insatsen engagerar fler medborgare att bli aktiva och delaktiga i samhällsfrågor.
  • Insatsen ska ha givit ökad kunskap, positiv effekt och synbara resultat i Höörs kommun.

Nominering

Nomineringen ska innehålla följande:

  • Förslag på den person eller organisation du vill nominera.
  • En motivering – vad är det som gör att du tycker den här personen eller organisationen bör få integrationspriset?
  • Ditt namn och dina kontaktuppgifter, gärna med telefonnummer eller e-post.

Skicka förslaget till: Höörs kommun, Gull-Britt Persson, Box 53, 243 21 Höör, eller till gull-britt.persson@hoor.sesenast den 30 juni.

Tidigare pristagare

2016. Nätverket Tillsammans Höör
2017. Equmeniakyrkan
2018. Röda korset

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.