MAS – Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska varje kommun ha en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för att all vård, behandling och rehabilitering som ges i kommunens regi följer lagstiftningen.

All vård, behandling och rehabilitering ska vara av god och säker kvalitet och bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. MAS ansvarar bland annat för att patienter får en säker vård och behandling. MAS ansvarar för att utarbeta riktlinjer och rutiner för hälso- och sjukvården och kontrollerar att dessa följs.

Praktiskt innebär det bland annat att MAS arbetar med:

  • att utarbeta och följa upp rutiner, riktlinjer utifrån gällande föreskrifter och lagar
  • avvikelsehantering samt anmälningar enligt Lex Maria
  • rutiner för läkemedelshantering
  • rutiner för delegation av hälso- och sjukvårdsuppgifter
  • verksamhets uppföljningar
  • rutiner för dokumentation

Om du har synpunkter eller frågor kring hälso- och sjukvården i kommunen är du välkommen att kontakta MAS.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.