Avlösarservice i hemmet

Avlösning i hemmet innebär att en avlösare vistas hemma hos dig med funktionsnedsättning för att dina anhöriga ska få tid till egna aktiviteter.

Avlösning kan ske ett antal timmar per månad regelbundet eller vid enstaka tillfällen. Avlösarservice syftar till att avlasta dina anhöriga på fritiden. Avlösarens uppgift är vårda och hjälpa dig som har funktionsnedsättning.

Avlösarservice ska först och främst ske i hemmet och används till att ersätta dina föräldrar eller anhöriga under vardagliga aktiviteter. Du och dina anhöriga kan komma överens med avlösaren om en utflykt eller aktivitet utanför hemmet, men generellt ges avlösarservice med hemmet som utgångspunkt.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.