Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Korttidstillsyn kan ges till skolbarn från tolv års ålder med stora funktionshinder som behöver tillsyn före och efter skoldagen samt på loven.

Behöver ditt barn korttidstillsyn kan du ansöka om det hos LSS-handläggare som utreder, bedömer och beslutar om eventuell insats, och dess omfattning.

Korttidstillsyn ges på korttids på Fredsgatan 6.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.