Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse är till för att ge personer med funktionsnedsättning miljöombyte samtidigt som deras anhöriga får avlastning.

Insatsen kan erbjudas regelbundet, vid akuta behov, kortare eller längre tid och under dygnets alla timmar

Insatsen ansöks hos LSS-handläggare som utreder, bedömer och beslutar om eventuell insats, och dess omfattning.

Korttids finns på Fredsgatan 6.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.