Personlig assistent

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd till personer som har omfattande funktionsnedsättning.

Om ditt behov av stöd med dina grundläggande behov är under 20 timmar per vecka ansvarar kommunen för ditt beslut och assistansomkostnader. Grundläggande behov är till exempel personlig hygien, mat, av- och påklädning. Om du behöver assistans mer än 20 timmar per vecka för grundläggande behov, så kan du ansöka om assistansersättning hos Försäkringskassan.

Vem kan få personlig assistans?

Du som är under 65 år och har stora, omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar kan ansöka om att få personlig assistans.

Hur får jag personlig assistent?

Du själv, din legala företrädare eller vårdnadshavare ansöker om personlig assistans hos Höörs kommuns LSS-handläggare. Ansökan ska helst vara skriftlig och på vår ansökningsblankett. Om du har omfattande behov kan du också göra en ansökan direkt till Försäkringskassan.

Vad händer med min ansökan?

När din ansökan kommer in till Höörs kommun är det en LSS- handläggare som utreder om du har rätt till personlig assistans. LSS-handläggaren träffar dig för att samtala om vad du behöver stöd i.
Du kan också behöva lämna intyg exempelvis från läkare, psykolog eller arbetsterapeut.
Du får ett skriftligt beslut när utredningen är färdig.
Om dina behov ändras, det vill säga om du skulle behöva mer eller mindre hjälp, måste du meddela LSS-handläggaren om det. Då kan beslutet om personlig assistans komma att prövas på nytt.
Om det vid utredningen visar sig att du behöver hjälp med dina grundläggande behov mer än 20 timmar per vecka anmäler kommunens LSS-handläggare detta till Försäkringskassan. En handläggare på Försäkringskassan utreder då om du kan ha rätt till assistansersättning.
Du kan också ansöka om assistansersättning direkt hos Försäkringskassan.

Om jag inte får personlig assistans?

Om du får avslag på din ansökan, det vill säga att du inte får personlig assistans, kan du överklaga beslutet. I det skriftliga beslutet finns information om hur det går till att överklaga. Har du frågor kan du kontakta din LSS-handläggare.

Kan jag välja vem som ger mig personlig assistans?

När du får ett beslut om personlig assistans kan du själv välja som ska ansvara för din personliga assistans.
Du kan få personlig assistans genom Höörs kommun eller genom någon av de privata utförare som är assistansanordnare. Du skriver ett avtal med den du väljer. Ni gör tillsammans en planering för hur din assistans ska genomföras.
Du kan även få ekonomiskt stöd för att själv anställa och bli arbetsgivare för dina personliga assistenter.

Vad kostar det?

Att ha personlig assistans kostar ingenting för dig.

Mer hjälp tillfälligt

Om du har personlig assistans och tillfälligt behöver mer hjälp, kan du ansöka om detta hos kommunens LSS-handläggare. Detta gäller för dig som är under 65 år.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.