Försvarsmaktens militära övning Aurora 23

Aurora 23 är en militär övning som genomförs mellan den 17 april och den 11 maj. Under övningen, som kommer att höras och synas, övar 26 000 personer tillsammans. Övningen kulminerar och avslutas i Skåne.

En militär som håller ett skjutvapen.

Fotograf: Bezav Mahmod/Försvarsmakten.

Aurora 23 är den största nationella övningen i sitt slag på mer än 25 år. Syftet är att höja förmågan att möta ett väpnat angrepp mot Sverige.

Alla delar av Försvarsmakten är med och övar i Aurora 23 – det vill säga armén, marinen, flygvapnet, hemvärnet – tillsammans med militärer från 14 andra länder.

Man övar allt från beredskapshöjning och mobilisering till stora samordnade anfall på marken, i luften och till sjöss.

Trafikpåverkan och buller

Försvarsmakten övar på sina egna övnings- och skjutfält men även på privat mark. I dessa områden kommer markägare och boende informeras.

Stora militära transporter på vägarna påverkar trafiken. Lågt flygande helikoptrar och stridsflyg kan orsaka överraskande buller.

Militär personal är mer synlig än vanligt.

Information i trafikradion

Vid större militära transporter kommer Försvarsmakten att informera allmänheten genom trafikradion i Sveriges radios P4-kanaler.

Frågor och svar om den militära övningen

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.