Aktuellt läge om coronaviruset (covid-19) inom vård och omsorg

Aktuell statistik över antal personer, med insatser från Höörs kommuns äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning, som konstaterats vara smittade av coronavirus (covid -19) sedan mars 2020.

Statistiken redovisas vecka för vecka och uppdateras löpande. Här finns statistik över sammanlagt antal personer med konstaterad coronavirus (covid -19) sedan mars 2020, antal som tillfrisknat och antal personer som avlidit med konstaterad coronavirus. Du kan även ta del av nedbruten statistik över hur det ser ut på kommunens äldreboenden, inom hemtjänst och omsorg om personer med funktionsnedsättning (LSS). Längre ner på sidan finns det möjlighet att följa utvecklingen vecka för vecka.

Aktuellt om covid-19 hos Region Skåne

Covid-19 inom vård och  omsorg
Totalt sedan
mars 2020
Förändring jämfört
med förra veckan
Antal medborgare som testat positivt för covid-19 29 0
Varav friskförklarade 26 0
Varav avlidna 3 0
Antal smittade på kommunala äldreboenden 0 0
Antal smittade med hemtjänst 28 0
Antal smittade med insatser enligt LSS 1 0

Statistiken uppdaterades den 19 februari 2021, klockan 17.10. Statistiken uppdateras inte under helger.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.