Aktuellt läge om coronaviruset (covid-19) inom vård och omsorg

Aktuell statistik över antal personer, med insatser från Höörs kommuns äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning, som konstaterats vara smittade av coronavirus (covid -19) sedan mars 2020.

Statistiken redovisas vecka för vecka och uppdateras löpande. Här finns statistik över sammanlagt antal personer med konstaterad coronavirus (covid -19) sedan mars 2020, antal som tillfrisknat och antal personer som avlidit med konstaterad coronavirus. Du kan även ta del av nedbruten statistik över hur det ser ut på kommunens äldreboenden, inom hemtjänst och omsorg om personer med funktionsnedsättning (LSS). Längre ner på sidan finns det möjlighet att följa utvecklingen vecka för vecka.

Du kan även följa statistiken om antal smittade kommuninvånare på Region Skånes webbsida, där man redovisar antal smittade per kommun vecka för vecka.

Covid-19 inom vård och  omsorg
Totalt sedan
mars 2020
Förändring jämfört
med förra veckan
Antal medborgare med insatser från Höörs kommuns äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning
som testat positivt för covid-19
32 0
Varav friskförklarade 29 0
Varav avlidna (på sjukhus) 3 (3) 0
Antal smittade på kommunala äldreboenden 2 0
Antal smittade med hemtjänst 29 0
Antal smittade med insatser enligt LSS 1 0

Statistiken uppdaterades den 23 april 2021, klockan 12.47. Statistiken uppdateras inte under helger.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.