Åtgärder för att stärka besöksnäringen och det lokala näringslivet

Under den svåra tid som vi alla går igenom och som drabbar många företagare mycket hårt, har kommunstyrelsen och tillstånds- och tillsynsnämnden beslutat, efter förslag från kommunstyrelsens ordförande, om flera pandemiåtgärder för att inte förvärra det redan svåra läget för våra företagare.

Värst drabbat är besöksnäringen, både i vår kommun och i hela Sverige. För att motverka uppsägningar så har staten lanserat ett antal olika åtgärder men många vittnar också om att dessa inte är tillräckliga.

Åtgärderna omfattar 800 000 kronor

Kommunen är begränsad i vilka åtgärder som går att genomföra av de lagar som är antagna i Sveriges riksdag. Då staten styr över skatter och avgifter har kommunen få möjligheter kvar för att stärka det lokala näringslivet. Vidare är kommunen förbjuden att ge stöd till enskilda näringsidkare. Därför behöver kommunen rikta in arbetet på det som ligger inom kommunens kompetensområde. Det mest naturliga är att kommunen avstår från att ta ut vissa taxor från företag inom besöksnäringen som omfattar våra restauranger, hotell och vissa övriga verksamheter. Åtgärderna omfattar närmare 400 000 kronor som går direkt till att stötta våra lokala företag för att de ska ta sig igenom denna svåra period.

Kommunanställda får en extra trivselpeng på 300 kronor att nyttja inom den lokala besöksnäringen. Personalen i kommunen jobbar extra hårt just nu och förtjänar något extra. För besöksnäringen motsvarar detta 4000-5000 extra luncher eller måltider, en satsning värd 400 000 kronor.

Ett företag inom besöksnäringen i Höörs kommun är ett företag eller stiftelse som driver restaurang, hotell, camping, spa, säljer specialiserad mat över disk eller utför tjänster som är förknippade med en avgift enligt våra taxor samt har en lokal där allmänheten stadigvarande har tillträde till. Beslutet gäller inte verksamheter som drivs eller finansieras av det offentliga.

Beslutet omfattar följande taxor:

  • Kommunen ska inte ta ut någon avgift 2020 gällande årlig kontroll för hygienlokaler för företag och stiftelser.
  • Kommunen ska inte ta ut någon avgift 2020 gällande årlig livsmedelskontroll för företag och stiftelser verksamma inom besöksnäringen.
  • Kommunen ska inte ta ut någon avgift 2020 för årlig alkoholtillsyn, uteservering, ny serveringslokal eller utökad yta.
  • Kommunen ska inte ta ut någon avgift 2020 för uteserveringar (observera att detta kräver polistillstånd), reklamskyltar, skyltvaror utanför butiker (observera att detta kräver polistillstånd) eller staket när det gäller allmän platsmark. Dock kan fortfarande bygglov behövas i vissa fall. Se sidan Uteserveringar.

Om något företag upplever likviditetsproblem och önskar anstånd på andra fakturor från kommunen ber vi er som alltid att ta kontakt med kommunen för att se vilka möjligheter som finns i ert fall.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.