Åtgärder för att stärka besöksnäringen och det lokala näringslivet

Under den svåra tid som vi alla går igenom och som drabbar många företagare mycket hårt, har kommunstyrelsen och tillstånds- och tillsynsnämnden beslutat, efter förslag från kommunstyrelsens ordförande, om flera pandemiåtgärder för att inte förvärra det redan svåra läget för våra företagare.

Värst drabbat är besöksnäringen, både i vår kommun och i hela Sverige. För att motverka uppsägningar så har staten lanserat ett antal olika åtgärder men många vittnar också om att dessa inte är tillräckliga.

Gåva till anställda är samtidigt nytt stöd till lokala företagare och stödet Företagsmotorn

Höörs kommun har beslutat att skänka en gåva i form av presentkort till medarbetare. Gåvan är ett tack för medarbetarnas arbetsinsatser under pågående coronapandemi. Presentkorten består av 1000 kronor och ges till alla medarbetare med aktiv anställning under perioden 1 oktober 2020 – 31 december 2020. Gåvokorten, som kan nyttjas inom de företag som är medlemmar i den lokala handelsklubben i Höör, är samtidigt ett ekonomiskt stöd till det lokala näringslivet som just nu går igenom en svår tid.

Gåva till anställda är samtidigt nytt stöd till lokala företagare

Företagsmotorn är ett projekt för att ge lokalt stöd till företag i Höör, Hörby, Sjöbo, Trelleborg och Vellinge. Med lokalt förankrade experter får företagare stöd för att utveckla företagens livskraft genom affärsutveckling och nya förstärkta affärsmodeller. Medverkan är kostnadsfri, skräddarsys efter företagets behov och genomförs digitalt.

Du som är företagare deltar genom att först göra en enkel självskattning som visar nuläget i din verksamhet. Genom självskattningen identifieras företagets behov av utveckling inom fem huvudområden:

 • Affärsutveckling
 • Digitalisering
 • Hållbarhet
 • Ekonomi
 • Risk

I samtal med rådgivare görs en genomgång av resultatet. Du kan nöja dig där, eller fritt fylla på från flera depåer, baserat på företagets behov:

 • Upp till fem timmars fri expertkonsultation inom de ämnesområden du bedömer har störst positiv inverkan på verksamheten.
 • Sex kunskapshöjande workshops på olika teman och med samlad erfarenhet för att föra din verksamhet framåt.
 • Tio framgångsexempel, presenterade lagom till ”fredagsfikat”.

Nytt coronastöd för företag i Höörs kommun

Åtgärder under våren 2020

Kommunen är begränsad i vilka åtgärder som går att genomföra av de lagar som är antagna i Sveriges riksdag. Då staten styr över skatter och avgifter har kommunen få möjligheter kvar för att stärka det lokala näringslivet. Vidare är kommunen förbjuden att ge stöd till enskilda näringsidkare. Därför behöver kommunen rikta in arbetet på det som ligger inom kommunens kompetensområde. Det mest naturliga är att kommunen avstår från att ta ut vissa taxor från företag inom besöksnäringen som omfattar våra restauranger, hotell och vissa övriga verksamheter. Åtgärderna omfattar närmare 400 000 kronor som går direkt till att stötta våra lokala företag för att de ska ta sig igenom denna svåra period.

Kommunanställda får en extra trivselpeng på 300 kronor att nyttja inom den lokala besöksnäringen. Personalen i kommunen jobbar extra hårt just nu och förtjänar något extra. För besöksnäringen motsvarar detta 4000-5000 extra luncher eller måltider, en satsning värd 400 000 kronor.

Ett företag inom besöksnäringen i Höörs kommun är ett företag eller stiftelse som driver restaurang, hotell, camping, spa, säljer specialiserad mat över disk eller utför tjänster som är förknippade med en avgift enligt våra taxor samt har en lokal där allmänheten stadigvarande har tillträde till. Beslutet gäller inte verksamheter som drivs eller finansieras av det offentliga.

Beslutet omfattar följande taxor:

 • Kommunen ska inte ta ut någon avgift 2020 gällande årlig kontroll för hygienlokaler för företag och stiftelser.
 • Kommunen ska inte ta ut någon avgift 2020 gällande årlig livsmedelskontroll för företag och stiftelser verksamma inom besöksnäringen.
 • Kommunen ska inte ta ut någon avgift 2020 för årlig alkoholtillsyn, uteservering, ny serveringslokal eller utökad yta.
 • Kommunen ska inte ta ut någon avgift 2020 för uteserveringar (observera att detta kräver polistillstånd), reklamskyltar, skyltvaror utanför butiker (observera att detta kräver polistillstånd) eller staket när det gäller allmän platsmark. Dock kan fortfarande bygglov behövas i vissa fall. Se sidan Uteserveringar.

Om något företag upplever likviditetsproblem och önskar anstånd på andra fakturor från kommunen ber vi er som alltid att ta kontakt med kommunen för att se vilka möjligheter som finns i ert fall.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.