Information till privata assistansbolag

Här hittar du som privat utförare av assistanstjänster information relaterat till covid-19.

Personlig skyddsutrustning

Varje arbetsgivare ansvarar enligt Arbetsmiljölagen för att tillhandahålla skyddsutrustning till sina medarbetare. Det är ni som arbetsgivare och utförare som ansvarar för att planera, köpa in och se till att personalen har tillgång till och instruktioner gällande utrustning till era medarbetare för att förhindra smittspridning.

Vid misstänkt eller bekräftad covid-19 är det viktigt att välja rätt skyddsutrustning. En tydlig och illustrerande beskrivning har tagits fram av Region Skåne. Denna följer Folkhälsomyndighetens och Vårdhygien Skånes rekommendationer och finns att läsa hos Vårdgivare Skåne.

Guide till att välja rätt skyddsutrustning

Inköp via SKL Kommentus

På uppdrag av SKR har SKL Kommentus Inköpscentral upphandlat skyddsmateriel som kommunerna kan beställa. Privata utförare kan också nyttja avtalet. Det är Kommunförbundet Skåne som godkänner privata utförare av personlig assistans i Skåne och utföraren faktureras inköp via avtalet av OneMed.

Mer information hittar du hos SKL Kommentus

Eventuella frågor skickas till kansliet@kfsk.se

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.