Totalt Grill- och eldningsförbud – extremt hög brandrisk

Sedan den 23 juli klockan 15.00 råder ett totalförbud mot att elda och grilla, brandrisken i skog och mark är extremt hög. Förbudet omfattar såväl engångsgrillar som elgrillar och stormkök. Det är numera och tillsvidare ENDAST tillåtet att elda i utegrill på ben inom egen tomtmark i hela Skåne län.

Sjukvård enligt L.ABCDE

När en olycka händer står man oftast ensam. Kanske är man först på plats eller långt från civilisationen.

De första minuterna efter en olycka är ofta avgörande för hur stora chanser den skadade har att överleva och hur allvarliga följderna blir. Det är därför av stor betydelse att man kan organisera och handla på en olycksplats. Kunskap om första hjälpen kan rädda liv!

Kursinnehåll

  • Allmän sjukvårdskunskap
  • Livshotande kriterier
  • Stoppa blödning
  • Förebygga chock
  • Stabilt sidoläge
  • Prioriteringar
  • Kursen kan även kompletteras med krisstöd

Målsättning och syfte

Kursdeltagaren ska efter kursen ha ökad handlingsberedskap för omhändertagande vid akut sjukdom eller olycka. Deltagaren lär sig vad man kan göra för att hjälpa en akut sjuk eller skadad person innan ambulansen kommer.

Målgrupp

Företag, organisationer och föreningar.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.