Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 11 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Du får grilla med grillkol, grillbriketter, på gasolgrill och i spritkök.

Bevattningsförbud

MittSkåne Vatten har fattat ett beslut om bevattningsförbud i Höör och Hörby. Bevattningsförbudet gäller från och med den 21 juni och tills MittSkåne Vatten upphäver den. Förbudet innebär att det kommunala dricksvattnet inte får användas till, till exempel, bevattning med vattenslang eller vattenspridare, att fylla pool eller uppblåsbar bassäng, badtunnor eller spa-bad, att tvätta med vattenslang eller högtryckstvätt. Här kan du läsa om förbudet

Sjukvård enligt L.ABCDE

När en olycka händer står vi oftast ensamma. Kanske är vi först på plats eller långt från civilisationen.

De första minuterna efter en olycka är ofta avgörande för hur stora chanser den skadade har att överleva och hur allvarliga följderna blir. Det är därför av stor betydelse att vi kan organisera och handla på en olycksplats. Kunskap om första hjälpen kan rädda liv!

Kursinnehåll

  • Allmän sjukvårdskunskap
  • Livshotande kriterier
  • Stoppa blödning
  • Förebygga chock
  • Stabilt sidoläge
  • Prioriteringar
  • Kursen kan även kompletteras med krisstöd

Målsättning och syfte

Kursdeltagaren ska efter kursen ha ökad handlingsberedskap för omhändertagande vid akut sjukdom eller olycka. Deltagaren lär sig vad de kan göra för att hjälpa en akut sjuk eller skadad person innan ambulansen kommer.

Målgrupp

Företag, organisationer och föreningar.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.