Skolprojekt

Räddningstjänsten Skånemitt har ett projekt som vänder sig till barn och ungdomar. Projektet går ut på att öka kunskaperna om brand och rök samt om vad barnen och ungdomarna ska göra om det börja brinna.

Förskolor

Räddningstjänsten Skånemitt vision är att besöka alla förskolor i Höörs och Hörby kommun som har barn mellan 4-6 år. Förskolorna har möjligheten att komma till brandstationen eller att räddningstjänsten åker ut och besöker förskolan.

Kursinnehåll för utbildning i förskolorna

  • Vad är eld och brand
  • Vad är rök
  • Vad ska barnen göra om det börja brinna
  • Vad är en brandvarnare

Låg- och mellanstadiet

Räddningstjänsten Skånemitt vision är att besöka alla skolklasser för årskullarna 2 och 5. Skolklasserna kan antingen komma till brandstationerna i Höör och Hörby eller så kommer Räddningstjänsten Skånemitt till skolan.

Kursinnehåll för utbildning för låg- och mellanstadiet

  • Vad är eld och brand
  • Vad är rök
  • Vad ska barnen göra om det börja brinna
  • Vad är en brandvarnare
  • Vad är brandsläckare
  • Att leka med eld

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.