Faunadepå

Många djur lever på och i döende och död ved. Det finns ett stort antal insekter och andra djur som är helt beroende av att det finns död ved i skogen för att överleva.

Vissa arter lever hela sina liv i dessa träd medan andra bara behöver dem för att föröka sig.

Vad är en faunadepå?

Den döda veden är en bristvara då vi ofta tar bort den från skogen antingen för att göra plats för ny skog eller för att det inte ska se “skräpigt” ut. En modern metod för att öka mångfald med död ved är att göra en faunadepå. Det innebär att vi låter träd som ramlat ner ligga kvar eller så lägger vi trädstammar i olika storlekar i en hög i ett halvskuggigt område. Detta gör att insekter och andra småkryp trivs. När det finns möjlighet lämnar vi även en högstubbe.

Vi vill öka mångfalden

Orsaken till att vi lämnar kvar en del träd och ris i vår allmänna platsmark är för att vi vill skapa faunadepåer och öka mångfalden. Vi gör depåer i allt ifrån den minsta busk- och träddunge till våra större skogsartade områden.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.