Utlåning av sommarblomsurnor

Varje år sätter Höörs kommun ut blomsterurnor runt om i kommunen. Känner du till någon plats i ditt närområde som skulle kunna förskönas med blommor? Då kan du ansöka om att få låna en sommarblomsurna!

Kommunen arbetar aktivt med att göra fint i det offentliga rummet, det vill säga på ytor som är detaljplanelagd allmän platsmark. Där sådan mark saknas finns en möjlighet att försköna genom ett samarbete mellan kommunen och dig som medborgare.

Vad är en sommarblomsurna?

Kommunen kommer årligen att erbjuda tio stycken blomsterurnor för utlåning. Urnorna förbereds och planteras med sommarblommor, i enlighet med aktuellt sommarblomsprogram, av gatu- och parkenheten. Urnorna körs ut och placeras på överenskommen plats samtidigt som det är dags att sätta ut kommunens övriga urnor med sommarblommor. Tidpunkt för utplacering kan variera beroende på temperatur men vanligen sker detta i början av juni.

Var får jag placera en sommarblomsurna?

För att en plats ska godkännas måste den vara belägen så att den är väl synlig för ett flertal människor och det måste också finnas en möjlighet att komma nära urnan för att titta. Platsen måste vara tillgänglig för gatu- och parkenhetens kranbil för lossning och lastning. När du ansöker måste du bifoga en karta som tydligt visar var urnan ska placeras. Du måste också lämna uppgifter om markägaren och ha markägarens skriftliga godkännande.

Vem kan söka?

Vem som helst kan ansöka om att få en eller flera blomsterurnor utplacerade. Ansökningsblanketten måste lämnas till Höörs kommuns gatu- och parkenhet senast den 31 mars det aktuella året.

Kostar det något?

Att låna en sommarblomsurna kostar ingenting förutom skötsel. Hur mycket skötsel som krävs beror på temperatur och väderlek. En varm, torr och blåsig sommar behöver en blomsterurna vattnas dagligen till exempel. Om blomsterurnan inte sköts tillfredsställande ger den ett tråkigt och ovårdat intryck. Gatu- och parkenheten kan då komma att avsluta utlåningen och hämta tillbaka urnan.

Om intresset är stort

Om antalet sökande överstiger de tio urnorna kommer vi att låta lotten avgöra. Välkommen med din ansökan!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.