Totalt grill- och eldningsförbud

Det råder fortfarande förbud mot att elda och grilla i Skåne. Däremot är det från klockan 16.00 den 13 augusti åter tillåtet att grilla på den egna tomten, men grillen måste vara upphöjd från marken.
Total ban on grilling and lighting fires in Skåne / Totales Grill und Feuerverbot in Skåne / Täydellinen tulenteko-ja grillauskielto ulkona tästä päivästä ( 25.7) lähtien koko Skåne läänissä. / دايتا من ٢٣ يوليو ممنوع منعاً باتاً اشعال النار و الشواء في مقاطعة سكونا

Utlåning av sommarblomsurnor

Känner du till någon plats i ditt närområde där det skulle passa med blommor? Då kan du ansöka om att få låna en urna med sommarblommor!

Varje år sätter Höörs kommun ut blomsterurnor på allmän platsmark i Höör och i Tjörnarp. Tanken med utlåning av blomsterurnor är att du som bor i något av kommunens ytterområden, där det inte finns allmän platsmark som kommunen ansvarar för, ska kunna låna en blomsterurna för försköning.

Vad är en sommarblomsurna?

En sommarblomsurna är en urna som förbereds och planteras med sommarblommor, i enlighet med aktuellt sommarblomsprogram, av gatu- och parkenheten. Urnorna körs ut och placeras på överenskommen plats samtidigt som det är dags att sätta ut kommunens övriga urnor med sommarblommor. Tidpunkt för utplacering kan variera beroende på temperatur men vanligen sker detta i början av juni.

Var får jag placera en sommarblomsurna?

För att en plats ska godkännas måste den ligga så att den är väl synlig för ett flertal människor och det ska finnas en möjlighet att komma nära urnan för att titta. Platsen måste vara tillgänglig för gatu- och parkenhetens kranbil för lossning och lastning. När du ansöker måste du bifoga en karta som tydligt visar var urnan ska placeras. Du måste också lämna uppgifter om markägaren och ha markägarens skriftliga godkännande.

Vem kan söka?

Kommunen arbetar aktivt med att göra fint i det offentliga rummet, det vill säga på ytor som är detaljplanelagd allmän platsmark. Där sådan mark saknas, till exempel i ytterområdena av kommunen, finns en möjlighet att göra fint genom ett samarbete mellan kommunen och dig som medborgare. Vem som helst kan ansöka om att få en eller flera blomsterurnor utplacerade. Ansökningsblanketten måste lämnas till Höörs kommuns gatu- och parkenhet senast den 30 april det aktuella året.

Kostar det något?

Att låna en sommarblomsurna kostar ingenting förutom skötsel. Hur mycket skötsel som krävs beror på temperatur och väderlek. En varm, torr och blåsig sommar behöver en blomsterurna vattnas dagligen till exempel. Om blomsterurnan inte sköts tillfredsställande ger den ett tråkigt och ovårdat intryck. Gatu- och parkenheten kan då komma att avsluta utlåningen och hämta tillbaka urnan.

Om intresset är stort

Om antalet sökande är fler än urnorna vi har till utlåning kommer vi att låta lotten avgöra. Välkommen med din ansökan!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.