Asfalteringsarbeten 2017

Under 2017 kommer vi att asfaltera på ett antal platser runt om i Höör inom ramen för vårt asfaltsprogram.

Vi stänger oftast inte av några gator under arbetena, men du hjälper oss om du kör försiktigt och visar hänsyn om och när du behöver passera ett vägarbetsområde.

Asfaltering av gång- och cykelväg längs med Kolljungabäcken

Under vecka 38-40 pågår först röjning av växtlighet och sedan sker asfaltering av gång- och cykelvägen som sträcker sig genom Mosshagen, det vill säga mellan Industrigatan och Tjörnarpsvägen, väg 23. Vissa dagar kommer gång- och cykelvägen att vara helt avstängd och då hänvisas trafiken till Industrigatan. Belysningen kommer också att ses över på den aktuella sträckan.

Asfaltering av delar av Björkgatan

Under vecka 40-42 kommer delar av Björkgatan att asfalteras. Ena delen blir mellan OKQ8 och T-korsningen Björkgatan-Lillgatan och den andra delen blir mellan Kamrersgatan och Kontorsgatan. Vi kommer inte att stänga av Björkgatan men välj om möjligt annan väg.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.