Totalt grill- och eldningsförbud

Det råder fortfarande förbud mot att elda och grilla i Skåne. Däremot är det från klockan 16.00 den 13 augusti åter tillåtet att grilla på den egna tomten, men grillen måste vara upphöjd från marken.
Total ban on grilling and lighting fires in Skåne / Totales Grill und Feuerverbot in Skåne / Täydellinen tulenteko-ja grillauskielto ulkona tästä päivästä ( 25.7) lähtien koko Skåne läänissä. / دايتا من ٢٣ يوليو ممنوع منعاً باتاً اشعال النار و الشواء في مقاطعة سكونا

Höör som cykelkommun

I projektet Höör som cykelkommun ska vi undersöka hur Höörs kommun kan bli bättre att cykla i. Resultaten ska bland annat användas för att underlätta framtida planering av cykelstråk, belysning och vägvisning.

Cykelprojektet ska leda till kunskaper om hur och var cykelstråk behövs, hur cykelvägar bäst skyltas och hur belysning bäst kan utformas.

Vi vill också ta reda på vilka som idag använder cykel som transportmedel och vilka svårigheter som behöver övervinnas för att fler ska välja cykeln.

Frågeställningar

  • Vilka viktiga målpunkter och stråk finns för den som cyklar?
  • Var känns det otryggt att cykla och varför?
  • Vilka hinder måste övervinnas för att fler ska vilja cykla mer?

Projektresultaten ska sammanställas i genomförandeplaner som sedan kan ligga till grund för välmotiverade investeringar. Vi ska också ta fram en cykelkarta och genomföra kampanjer som motiverar fler att cykla.

Långsiktiga mål

På lång sikt är målet att cyklandet ska öka och att fler ska välja cykel som transportmedel framför bilen. Cykelstråken ska bli mer trygga och bekväma och det ska bli lättare att hitta.

Projektfakta

  • Projektet pågår under perioden 2016-2019.
  • Projektet finansieras av Energimyndigheten och Höörs kommun.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.