Höör som cykelkommun

I projektet Höör som cykelkommun ska vi undersöka hur Höörs kommun kan bli bättre att cykla i. Resultaten ska bland annat användas för att underlätta framtida planering av cykelstråk, belysning och vägvisning.

Cykelprojektet ska leda till kunskaper om hur och var cykelstråk behövs, hur cykelvägar bäst skyltas och hur belysning bäst kan utformas.

Vi vill också ta reda på vilka som idag använder cykel som transportmedel och vilka svårigheter som behöver övervinnas för att fler ska välja cykeln.

Frågeställningar

  • Vilka viktiga målpunkter och stråk finns för den som cyklar?
  • Var känns det otryggt att cykla och varför?
  • Vilka hinder måste övervinnas för att fler ska vilja cykla mer?

Projektresultaten ska sammanställas i genomförandeplaner som sedan kan ligga till grund för välmotiverade investeringar. Vi har också tagit fram en cykelkarta och genomför kampanjer som motiverar fler att cykla.

Långsiktiga mål

På lång sikt är målet att cyklandet ska öka och att fler ska välja cykel som transportmedel framför bilen. Cykelstråken ska bli mer trygga och bekväma och det ska bli lättare att hitta.

Projektfakta

  • Projektet pågår under perioden 2016-2019.
  • Projektet finansieras av Energimyndigheten och Höörs kommun.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.