Eldningsförbud i Skåne nordost

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har räddningscheferna för kommunerna i Skåne nordost beslutat om förbud mot eldning utomhus. Förbudet gäller från och med måndagen den 10 augusti.

Eldningsförbudet gäller i kommunerna Hässleholm, Kristianstad, Hörby, Höör, Östra Göinge, Osby och Bromölla. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt.

Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser. Du får grilla med grillkol, grillbriketter, på gasolgrill och i spritkök.

Asfalterings- och vägarbeten

Vi asfalterar på ett antal platser runt om i Höör inom ramen för vårt asfaltsprogram. Vi gör ibland även andra vägarbeten som påverkar trafiken.

Du hjälper oss om du kör försiktigt och visar hänsyn om och när du behöver passera ett vägarbetsområde.

Korsning vid Kvarnbäck byggs om till cirkulationsplats

Trafikverket ska under 2020 bygga om korsningen vid riksväg 13, Kvarnbäck och väg 1323 (som går till Skånes djurpark) till en cirkulationsplats.
Ombyggnadsarbetet börjar i månadsskiftet april-maj och beräknas vara färdigt i november i år.

Eftersom anläggningsarbetena även omfattar VA-ledningar och renovering av den befintliga bron över Höörsån så kan det under perioder bli begränsningar i framkomligheten för trafik. Busslinje 441 kommer att påverkas och i viss mån även gång- och cykeltrafik. Trafikverket är byggherre för projektet och eventuella frågor om entreprenaden hänvisas till dem på Trafikverkets webbsida eller på telefonnummer 0771-921 921.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.