Asfalterings- och vägarbeten

Under 2018 kommer vi att asfaltera på ett antal platser runt om i Höör inom ramen för vårt asfaltsprogram. Vi gör ibland även andra vägarbeten som påverkar trafiken.

Vi stänger oftast inte av några gator under arbetena, men du hjälper oss om du kör försiktigt och visar hänsyn om och när du behöver passera ett vägarbetsområde.

Asfalteringsarbeten under veckorna 33-43

Här kommer asfalteringsarbetena att ske:

  • Gång- och cykelvägen på båda sidor längs med väg 13, mellan Industrigatan och Norrevärnsgatan, v.36-37
  • Några gator i Tjörnarp, v.39-41
  • Industrigatan och gång- och cykelväg längs med, v.40-42
  • Gång- och cykelvägen vid Portvägen, v.42-43

Observera att tiderna är preliminära!

Ny gång- och cykelbana på Thornbergsgatan

Trottoarerna på båda sidor längs med Thornbergsgatan kommer att göras om mellan vecka 33 och vecka 44. Den grusade gångbanan på sydöstra sidan – mot bostäderna – kommer att smalnas av till två meter och asfalteras. På sidan mot skolidrottsplatsen kommer en tre meter bred asfalterad gång- och cykelbana att byggas. Även körbanan kommer att rivas upp och få ny asfalt. Tillfart för de boende kommer att finnas hela tiden, information kommer att ges från entreprenören. Parkering längs med Thornbergsgatan kommer dock inte att vara möjlig under arbetets gång.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.