Asfalterings- och vägarbeten

Vi asfalterar på ett antal platser runt om i Höör inom ramen för vårt asfaltsprogram. Vi gör ibland även andra vägarbeten som påverkar trafiken.

Du hjälper oss om du kör försiktigt och visar hänsyn om och när du behöver passera ett vägarbetsområde.

Korsning vid Kvarnbäck byggs om till cirkulationsplats

Trafikverket ska under 2020 bygga om korsningen vid riksväg 13, Kvarnbäck och väg 1323 (som går till Skånes djurpark) till en cirkulationsplats.
Ombyggnadsarbetet börjar i månadsskiftet april-maj och beräknas vara färdigt i november i år.

Eftersom anläggningsarbetena även omfattar VA-ledningar och renovering av den befintliga bron över Höörsån så kan det under perioder bli begränsningar i framkomligheten för trafik. Busslinje 441 kommer att påverkas och i viss mån även gång- och cykeltrafik. Trafikverket är byggherre för projektet och eventuella frågor om entreprenaden hänvisas till dem på Trafikverkets webbsida eller på telefonnummer 0771-921 921.

Busshållplatser på Stenskogsvägen tillgänglighetsanpassas

Sex stycken busshållplatser på Stenskogsvägen ska tillgänglighetsanpassas och kommer därför att vara avstängda under vissa perioder. De tre norra är avstängda 25 maj-5 juni och de tre södra 15 juni-26 juni. Provisoriska hållplatser anordnas i direkt anslutning till befintliga under byggtiden.

Lärkgatan ska asfalteras om

Både gatan och trottoarerna ska asfalteras om. Gatan kommer därför att stängas av etappvis under perioden 25 maj – 7 juli 2020 medan arbetet pågår.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.