Storgatan förbättras

Under första halvåret 2023 kommer Höörs kommun att bygga om en del av Storgatan med hjälp av entreprenören Fasab Mark AB. Den del av Storgatan som berörs av arbetet är den södra delen, mellan Parkgatan och Gamla Torg.

Målet med ombyggnationen är att gatan ska bli mer stadsmässig med plattbelagda gångytor, planteringsytor, bättre parkeringsmöjligheter, mer trafiksäkra korsningspunkter och förbättrad belysning. Den norra delen, mellan Parkgatan och Nya Torg, byggdes om på liknande sätt år 2011.

Hur blir det?

Längst ner finns en översiktsplan som visar arbetsområdet och tänkt utformning. Förutom åtgärderna som nämns ovan som syftar till att få en mer stadsmässig gata kommer korsningen Brogatan-Storgatan bli upphöjd för att få ned hastigheterna och göra gatan mer trafiksäker.

Det kommer att ske en etappvis avstängning av Storgatan under byggtiden. Vi kommer att skylta upp och informera om alternativa vägar för biltrafiken. Som gående och cyklist kommer det vara möjligt att komma förbi arbetsområdet utmed Storgatan under hela byggtiden. Tillgängligheten till vårdcentralen kommer inte att påverkas.

När händer det?

Projektet pågår under januari – juni 2023 och inleds med ett projekteringsskede där ritningar tas fram. Byggstart blir i mars 2023 och entreprenaden är indelad i tre etapper. Tiderna nedan är preliminära:

Etapp 1 – Storgatan, delen mellan Parkgatan och Brogatan (rödmarkerad): Pågår 2023-03-08 till 2023-04-28

Etapp 2 – Storgatan, delen mellan Brogatan och Hagagatan (grönmarkerad): Pågår 2023-04-17 till 2023-05-12

Etapp 3 – Storgatan, delen mellan Hagagatan och Gamla Torg (blåmarkerad): Pågår 2023-05-15 till 2023-06-30

OBS – den 31 maj till 2 juni är vårdcentralens ordinarie infart avstängd (se mer info i nedanstående pdf). Under dessa tre dagar sker infart till vårdcentralen från Brogatan. Pågår 2023-05-31 till 2023-06-02.

Här kan du se trafikavstängning och omledningsväg för de olika etapperna (pdf)

Etappindelning Storgatan

Etappindelning Storgatan

Kartbild över det berörda området av Storgatan.

Storgatan – framtida utformning. Klicka på bilden för att se den större.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.